Eggs

  • Cluck of the Irish

Local Eggs

$7.50
  • Quail & Kale Urban Farm

Quail Eggs

$6.00
  • Lillie Mae's Pickled Garden

Pickled Hen Eggs (32 oz)

$12.00
  • Lillie Mae's Pickled Garden

Spicy Quail Eggs (16 oz)

$12.00
  • Lillie Mae's Pickled Garden

Mild Pickled Quail Eggs (16 oz)

$12.00